I. ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ

1. Đối tượng dự thi

a) Công chức, viên chức, người lao động thuộc Bộ GTVT;

b) Học sinh, sinh viên, học viên đã và đang học tại các trường thuộc Bộ GTVT;

c) Cá nhân là công dân Việt Nam từ đủ 16 tuổi trở lên quan tâm đến Bộ GTVT và công tác CCHC;

d) Thành viên Ban tổ chức và những bộ phận cán bộ trực tiếp tham gia vào quá trình tổ chức cuộc thi không được tham gia Cuộc thi.

2. Trách nhiệm của người tham gia cuộc thi

a) Cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân theo yêu cầu trên phần mềm trước khi thực hiện bài thi và chỉ được tham dự thi 01 lần.

b) Không thi hộ hoặc tổ chức nhiều người cùng kết hợp để làm một bài thi và các hình thức gian lận khác.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, THỜI GIAN DỰ THI

1. Nội dung thi Các nhiệm vụ CCHC cụ thể, gồm: Công tác chỉ đạo điều hành; công tác cải cách thể chế; công tác cải cách thủ tục hành chính; công tác cải cách tổ chức bộ máy; công tác xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức; công tác cải cách tài chính công và công tác hiện đại hóa hành chính. Mỗi đề thi có 15 câu, kết cấu như sau:

02 câu về công tác chỉ đạo điều hành;

02 câu về công tác cải cách thể chế;

04 câu về công tác cải cách thủ tục hành chính;

02 câu về công tác cải cách tổ chức bộ máy;

02 câu về công tác xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức;

01 câu về công tác cải cách tài chính công;

02 câu về công tác hiện đại hóa hành chính.

(phần mềm chọn ngẫu nhiên các câu hỏi trong từng nhóm ngân hàng câu hỏi)

2. Hình thức thi

a) Thi trắc nghiệm.

b) Người dự thi tham gia thi trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử của Bộ GTVT, tại địa chỉ của cuộc thi: http://caicachhanhchinh.mt.gov.vn hoặc http://cchc.mt.gov.vn (người dự thi trả lời các câu hỏi trắc nghiệm theo phần mềm; thiết bị sử dụng là máy vi tính, máy tính bảng, điện thoại thông minh có kết nối internet). Phần mềm sẽ chấm điểm tự động, kết quả được hiển thị ngay sau khi người dự thi hoàn thành phần thi gồm: Tổng điểm thi trắc nghiệm và thời gian hoàn thành phần thi. Sau khi kết thúc phần thi người dự thi sẽ trả lời 01 câu hỏi dự đoán số người tham gia thi.

3. Thời gian thi

a) Dự kiến bắt đầu từ 08h00 ngày 06/11/2020 đến hết ngày 05/12/2020.

b) Thời gian thực hiện mỗi bài thi: Không quá 15 phút cho mỗi bài thi với 15 câu hỏi trắc nghiệm.

III. QUY ĐỊNH VỀ BÀI DỰ THI, THANG ĐIỂM, TIÊU CHÍ ĐỂ TRAO GIẢI

1. Yêu cầu về bài dự thi: Bài dự thi hợp lệ là bài thi bảo đảm về nội dung, đúng đối tượng dự thi, bảo đảm đầy đủ thông tin, gửi bài theo quy định và không gian lận trong quá trình làm bài.

2. Thang điểm: Thang điểm tối đa là 15 điểm (mỗi câu trả lời đúng được 01 điểm).

3. Tiêu chí để trao giải: Thứ tự ưu tiên để trao giải lần lượt là: Điểm số từ cao xuống thấp; thời gian hoàn thành bài thi; kết quả trả lời câu hỏi phụ; nếu cả 03 tiêu chí trên đều như nhau thì kết quả sẽ do Trưởng Ban Tổ chức quyết định.

IV. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

Tổng số giải thưởng: 11 giải, gồm: 01 Giải Nhất, 02 Giải Nhì, 03 Giải Ba và 05 Giải Khuyến khích.

Cơ cấu giải thưởng trên có thể thay đổi dựa theo kết quả bài dự thi. Quyết định của Trưởng ban Tổ chức là quyết định cuối cùng.

Tải file thể lệ cuộc thi